Easy to Use DIY Floors

Mouldings give shape and geometry. It is one of the most basic elements that give major interest to the design. Gudwood Basic Mouldings may look subtle to the eye, but it increases the visual interest to the corners of your home.

Installation and Cleaning
Maintenance

1. Ihanda ang subfloor. Make sure na tuyo, malinis at walang alikabok ang subfloor. I-install ang Gudwood DIY Stik-on Floors sa design na trip mo.
2. Mas maganda kung magsisimulang magdikit ng Gudwood DIY Stik-on Floors mula sa gitna hanggang palabas. Gumamit ng chalk, marker at ruler para maglagay ng mark kung saan mo trip ilagay ang Gudwood DIY Stik-on Floors.
3. Tanggalin ang release film ng Gudwood DIY Stik-on Floors. Sundan ang directional markings na nakaprint sa release film ng bawat Gudwood DIY Stik-on Floors. Better na i-release tsaka dikit pa-isa isa ang bawat plank.
4. Gumamit ng pressure roller sa floor para madikit ng husto ang planks sa subfloor. Kung walang pressure roller ay pwede namang gumamit ng kahit anong mabigat na bagay.
5. Gumamit lang ng basahan sa paglilinis ng floor. Iwasan ang pagscrub ng madiin o pag mop sa floor gamit ang basang basang floor mop.

1. Clean the surface

2. Apply vinyl adhesive

3. Stick the Gudwood

Click outside to hide the comparison bar
Compare